BioAge
- Biologinen ikätesti

Biologisella ikätestillä analysoidaan epigeneettistä biologista ikääsi suhteessa kronologiseen ikääsi eli sitä, minkä ikäinen kehosi on suhteessa perinteisellä tavalla laskettuun elinikään.

Testianalyysissä mitataan, miten ja missä tietyt metyyliryhmät ovat modifioineet DNA:tasi ja tarkastelemme sitten korrelaatiomalleja yli 1000 epigeneettisessä markkerissa todellisen biologisen ikäsi arvioimiseksi. Analyysi tehdään laboratoriossa sylkinäytteestä, joka otetaan helposti kotiin toimitettavalla näytteenottovälineellä.

Mikä on BioAge -testi?

Kyseessä ei ole perimään liittyvä geenitesti, vaan metylaatioanalyysi, jolla biologista ikääsi mitataan DNA-Metylaatiokellon avulla. DNA metylaatiolla tarkoitetaan DNA:han kohdistuvaa reaktiota eli metyyliryhmien (-CH3) liittymistä tai substituutiota yhdisteeseen. Tämä prosessi säätelee geenien transkriptiota eli ilmentymää (onko geeni pois päältä, vai ei). Biologisen iän on osoitettu ennustavan vahvasti tulevaisuuden terveydentilaa ja elinikää. Mutta mikä parasta, geenien ilmentymään ja sen myötä testitulokseen voi vaikuttaa elintavoilla eli tekemällä muutoksia, jotka tukevat terveydentilaasi.

Tulokset voivat auttaa sinua ymmärtämään, mitkä ovat tärkeimmät ikääntymiseesi vaikuttavat tekijät. Testiraportissa analysoidaan eniten biologiseen ikääsi negatiivisesti vaikuttava riskitekijä ja tämän lisäksi saat myös muista tärkeimmistä riskitekijöistä tiedon havainnollisessa ja selkeässä muodossa.

Miksi BioAge -testaus kannattaa?

Biologisen iän mittaus kannattaa, sillä sen on osoitettu ennustavan hyvin terveydentilan ylläpitoa ja eliniän pituutta (Lu Horvath 2018). BioAge -testaus mahdollistaa toiminnallisten markkereiden tarkastelun suurten epidemiologisten kliinisten tutkimusten biomarkkeridataan perustuen. Esim. 7,5 vuoden nousu suhteessa kronologiseen ikään voi vähentää merkittävästi elinvuosia. Vastaavasti, 7,5 vuotta alhaisempi biologinen ikä suhteessa kronologiseen ikään voi antaa elinvuosia merkittävästi lisää.

Biologisen ikäsi selvittäminen ja seuranta voi auttaa sinua näkemään muutokset ajan myötä ja ymmärtämään, miten ruokavaliolla, elämäntapojen muutoksilla ja ikääntymistä hidastavilla hoidoilla on vaikutusta ikääntymisvauhtiisi.

BioAge -biologisen ikätestin hinta 285 € (sis. alv 24 %)

Lisätietoa BioAge – ikätestistä ja testin tilauksesta sekä tarjouksista: luontais(at)luontaisnetti.fi