Arkisto :: 2016
Luontaislääkinnän tieteellinen näyttö
– Evidence-based research
 

On suorastaan hämmästyttävää kuinka paljon kasvilääkinnästä ja ravintoaineista on kovan luokan tieteellistä näyttöä. Erityisen paljon luonnon raaka-aineita on tutkittu Kiinassa, Intiassa ja muissa maissa jossa käytetään paljon kasvilääkintää. Luontaislääkintä, vitamiini- ja ravitsemushoidot sekä oman immuniteetin tehostaminen ovat nousemassa kroonisten tulehdussairauksien tärkeimmiksi hoitokeinoksi.

Olen tehnyt yhteistyötä pian kaksi vuotta tutkijoiden kanssa. Olemme perehtyneet suureen joukkoon tutkimuksia jotta pystyisimme auttamaan entistä paremmin kroonisista sairauksista kärsiviä ihmisiä. Erityisesti olemme perehtyneet homeesta sairastuneiden auttamiseen. Homeesta sairastuneille, kemikaaliyliherkille (multiple chemical sensitivity MCS) ja väsymysoireyhtymästä (Chronic fatigue syndrome, CFS) kärsiville ja rokotteista sairastuneille on tarjolla hyvin vähän lääkkeellisiä hoitokeinoja.

Sairauksilla yhteinen tekijä
Kaikille kroonisille sairauksille on löytynyt yhteinen tekijä ja se on krooninen hiljainen tulehdus. Tulehdusprosessit ovat suurin yksittäinen tekijä sairastumisen taustalla. Tyypillistä hiljaiselle tulehdukselle on, että tulehduksen merkki-aineet eivät ole merkittävästi koholla, kuten ovat akuutin infektion aikana.

Hiljainen tulehdus
Tiedeyhteisöt ovat lähes yksimielisiä siitä, että matala-asteinen, hiljainen tulehdus on lähes kaikkien kroonisten sairauksien taustalla. Science-lehti nimesi v. 2010 viime vuosikymmenen yhdeksi tärkeimmäksi asiaksi matala-asteisen tulehduksen ymmärtämisen (Insights of the decade. Science 2011;330:1612).

Jatkuva hiljainen tulehdus on elimistölle vaarallinen. Tällainen tulehdus voi olla seurausta huonosta tai vääränlaisesta ravitsemuksesta, ravintoaineiden puutoksesta, tupakoinnista, ja jopa stressistä. Hiljaiseen tulehdukseen liittyviä sairauksia ovat mm. allergiat, astma, reuma, diabetes, keliakia, lihavuus, osa kilpirauhasongelmista, Alzheimerin tauti, sepelvaltimotaudin ja aivoinfarktin kehittyminen, syöpä. Homeen ja rokotusten aiheuttamat sairastumiset selittyvät myös kroonisella tulehduksella.

Tulehduksen taustalla koneisto nimeltä inflammasomi
Inflammasomi on tulehdusreaktion keskeinen säätelijä. Inflammasomi on tunnettu vasta runsaat kymmenen vuotta, mutta jo nyt sen aktivoituminen yhdistetään useisiin kroonisiin sairauksiin. Solunsisäisen aktivoitumisensa jälkeen inflammasomi pystyy vapauttamaan tulehdusta välittäviä sytokiineja ilman uutta proteiinisynteesiä, t.s. välittömästi.

Nykyisin tunnetaan useita erityyppistä inflammasomeja, joilla on toisistaan poikkeava rakenne ja aktivoitumistapa mutta yhtenevä toiminnallinen tavoite: kaspaasi 1 –molekyylin ja tätä kautta solun tuottaman sytokiinin, IL-1β:n, tuotto. Inflammasomin toiminnan tarkka säätely on hyvinvoinnin kannalta keskeisen tärkeää, sillä sen liiallinen toiminta voi johtaa hallitsemattomaan tulehduprosessiin ja kudostuhoon.

Immuunijärjestelmän kyky torjua mikrobi-infektioita perustuu kykyyn tunnistaa vieraat molekyylit elimistössä ja tästä tunnistustehtävästä vastaa luontainen immuniteetti (Meri 2003, Rämet 2004).

Ravintolisien imeytyvyys
Esimerkiksi D-vitamiinien kohdalla on usein törmätty huonoon imeytyvyyteen. Asiakas on vuosia syönyt D-vitamiinitabletteja tai kapseleita, kun hän menee verikokeeseen, niin yllätys on suuri, kun tuote ei olekaan imeytynyt. Useilla suolisto on huonossa kunnossa joten ravintoaineiden imeytyminen on heikkoa. Tätä ei oteta huomioon laisinkaan, kun virallinen taho laskee päivittäisiä vitamiinien suositusmääriä. Onneksi markkinoille on tullut suun limakalvolta hyvin imeytyviä tuotteita. Suihkeiden imeytymisestä on tehty mm. useita tutkimuksia Cardiffin Yliopistossa, Englannissa.

Ravitsemushoito vahvistaa immuniteettia
Ravitsemushoidon avulla vaikutetaan immuunijärjestelmän: T- ja B- solujen sekä makrofaagien ja neutrofiilien toimintaan sekä mitokondrioiden energian tuotantoon. Ravitsemusterapian tärkeimpänä päämääränä on estää tulehdusprosessit. On tieteellistä näyttöä siitä, että kalaöljyn ω-3 rasvahapot, Aloe vera, kurkumiini, ubikinon Q10 ja monet vitamiinit mm. D-vitamiini sekä hivenaineet estävät merkittävästi inflammasomin aktivoitumista. Lisäksi tärkeitä tulehduksen estäjiä ovat tutkitusti mm. Pycnogenol, Serrapeptaasi, NAC (N-asetyyli-kysteiini), alfa-lipoiinihappo sekä boswellia. Rauta on myös avainasemassa immuunijärjestelmän optimaaliselle toiminnalle ja tulehduksen estolle. Rautaa tulee kuitenkin nauttia vain 15-30 mg/pv, jota vältytään raudan hapettavalta vaikutuksilta.

Fibromyalgia, MCS ja CFS
Artikkeli erilaisten yliherkkyyksien sairauksista vahvistaa hapetusstressin ja DNA:n vaurioitumisen potilaissa. Artikkelissa yliherkkyys sairauksiksi (sensitivity-related illnesses, SRI) katsottiin monikemikaaliyliherkkyys (MCS), fibromyalgia sekä krooninen väsymysoireyhtymä (CFS).

Yhteistä näille sairauksille on solujen oksidatiivinen stressi eli hapetusstressi ja tämän vuoksi potilaiden ja kontrollien geneettistä taustaa tutkittiin myös liittyen hapetusstressissä tärkeään antioksidanttiseen entsyymiin nimeltä glutationi peroksidaasi. Tietty genotyyppi tästä entsyymistä (rs1800668), sekä solujen toksisia aineita haitattomaksi käsittelevä glutationin kokonaismäärä, sen hapettuneen ja pelkistyneen muotojen suhde sekä ubikinonin että solujen DNA vaurioaste tutkittiin. Yliherkkyys potilailla oli tilastollisesti merkittävästi matalammat kokonais-glutationin, pelkistyneen ja hapettuneen glutationin sekä ubikinonin määrät. Myös DNA:n hajoamista potilailla oli enemmän. Tutkijat viittaavat lopuksi siihen, kuinka vitamiineilla voitaisiin korjata tätä syntynyttä ongelmaa.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26685757

Vielä laajempi tutkimus fibromyalgiasta tehtiin ns. plasebo-kontrolloidulla kaksoissokkotestillä, tällöin yksi ryhmä sai plasebo-lääkityksen eivätkä potilas- tai hoitohenkilökunta tienneet hoidossa käytettävää lääkitystä. Potilaat jaettiin satunnaisesti tutkimusryhmiin ja tutkimuksen läpikäyneitä potilaita oli kaikkiaan 20. Tämä tutkimus osoitti ubikinonin hyödyt kivun ja uupumuksen vähentämisessä. Tässä tutkimuksessa mainittiin, kuinka fibromyalgian patofysiologista kehittymistä on vaikeaa osoittaa ja kuinka lääkkeelliset terapiat ovat osoittaneet vain rajoittunutta tehoa, sillä ne kohdentuvat vain yhteen oireeseen. Tämän tutkimuksen mukaan ubikinoni voisi olla uusi hoitomuoto fibromyalgiaan, sillä se vaikuttaa suoraan energiaa tuottavaan entsyymiin AMP-aktivoituun proteiini kinaasiin (AMPK:hon). Q10 on kriittinen tekijä energiamolekyyli ATP:n tuotannossa, mitokondrioiden toiminnassa sekä reaktiivisten happiradikaalien tuotannon estossa. Ubikinon Q10 (300 mg/pv, PharmaNord) hoidetuissa todettiin 52 % kivun, 47 % uupumuksen ja 44 % aamuväsymyksen vähenemistä 40 päivän hoidon jälkeen. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23458405

Tule keskustelemaan terveysasioista, olen paikalla:
Luontaislääkintäkeskus; ma 4.4 klo 13-17, ke 6.4. klo 10-13, to 7.4. klo 10-13
Luontais-Prisma; ke 6.4. klo 15-19, to 7.4 klo 15-19

Merja Lindström